Tüzük

Derneğimizin işleyiş şekli

Kocaeli Ayışığı Yetim ve Öksüz Çocuklar eğitim ve yardımlaşma derneği ana tüzüğü

 1. Derneğin Adı

  Kocaeli Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği

 2. Derneğin Merkezi

  Kocaeli

 3. Derneğin amacı ve amacını gerçekleştirmek için sürdürecei çalışma konuları ve çalışma biçimleri

  1. Derneğin Amacı

   1. Yetim, öksüz, yardıma muhtaç çocukların ve mağdur ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, yardımlaşma ve dayanışmayı, birlik ve beraberliği temin edici faaliyetlerde bulunmak.
   2. Yetim ve öksüz çocukları toplum hayatına kazandıracak, kültürel, ahlaki, ilmi çevre ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.

   Yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışma biçimleri ve faaliyetler gösterilecektir.

  2. Faaliyetleri

   Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, yasalara ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerektiğinde yetkili makamlardan izin alarak yada bildirimde bulunarak aşağıdaki faaliyetleri yapar.

   1. Yetim, öksüz, yardıma muhtaç çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere ayni (gıda, yakacak, kıyafet, ev eşyaları, eğitim v.s)ve nakdi yardımlarda bulunur. Gıda bankacılığı uygular.
   2. Amacına uygun alanlarda tahsil ve araştırma bursları verilir. İlmi araştırmalar yaptırılabilir veya bu tür araştırmalara ayni veya nakdi yardımda bulunabilir.
   3. Yetim ve öksüz çocuklar arasındaki kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak için toplantılar, geziler, ziyaretler düzenlemek.
   4. Dernek yararına kermesler, çay partileri, şölenler, geziler vb. faaliyetler tertiplemek.
   5. Kitap okuma salonları, spor salonları, misafirhane açmak.
   6. Yarışlar, şenlikler, anma törenleri yapmak.
   7. Konferans, seminer, kurs, açık oturum, kongre ve sempozyumlar vs. düzenlemek.
   8. Daimi ücretsiz kurslar (daktilo, lisan, bilgisayar, eğitim, izcilik vs.) düzenlemek
   9. Kütüphane, arşiv temin etmek.
   10. Yayınlar yapmak. (Sesli olarak: bant, plak, yazılı olarak: kitap, broşür, gazete, dergi, tiyatro eseri ve filmler gibi).Bu alanda çıkan sürekli yayınlarla, işbirliği yapmak.
   11. Amacına uygun alanlarda, ilgili kurumlarla birlikte ilmi araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu gibi araştırmalara ayni ve nakdi yardımda bulunmak.
   12. Kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak için toplantılar, geziler, ziyaretler yapmak.
   13. Derneğin amacına uygun faaliyetler gösteren şahıs ve müesseseler için dokümasyon ve koordinasyon merkezi kurmak.
   14. Her türlü sanatsal ve kültürel faaliyette bulunmak.
   15. Yardıma muhtaç kişilere Tahsil ve araştırma bursları verir.
   16. Derneğin amacına uygun faaliyet gösteren şahıs, demek, müessese, federasyon ve konfederasyonlarla işbirliği yapmak.
   17. Faaliyetleri için yer kiralar, kiraladığı yeri işletir, kiraya verir, gayrimenkul bağışlarını kabul eder, taşınmaz mal alır, satar ve gerekli diğer hukuki işlemler yapar.
   18. Ahlak, kültür ve eğitim ile ilgili çalışma grupları ve komisyonları oluşturur. Millî ve dini gün ve gecelerde, anma ve kutlama programları düzenler.
   19. Dernek uluslararası faaliyetlerde bulunur.
   20. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yardım toplayabilir.
   21. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, başka derneklere ve federasyonlara kurucu veya üye olabilir.
   22. Bu durumda derneği, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi temsil eder ve oy kullanır. Başka dernekler, vakıf, sendika, mesleki kuruluşlar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim hareket vb. adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki platformlar maddi yardım alabilir ve bunlarla yardımda bulunabilir. Dernek amaçları doğrultusunda, siyasi partilerle işbirliği yapabilir.

Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği